pixel

Podporujeme

Nadační fond pro předčasné narozené děti a jejich rodiny

Pomoc pro konkrétní rodinu a potřeby spojené s předčasně narozeným dítětem (hygienické potřeby pro dítě, zdravotnické pomůcky, psychologická péče atd.)

Skutky naděje z.s.

Dar na Klim-Therapy pro sedmiletého Daniela, který má dětskou mozkovou obrnu. Při terapii je využíván speciální stabilizační obleček, který zlepšuje zdravotní stav postiženého.

Nadace ADRA

Podpora pro Vladimíra Mikuláše, instruktora jógy, maséra a fyzioterapeuta, kterému byly zjištěny symp- tomy nevyléčitelné ALS (amyotrofická laterální skle- róza).

Otevřené srdce o.p.s.

Podpora pro azylový dům pro matky s dětmi na nákup vánočních dárků.

Silou Hlasu z.s.

Finanční podpora na kurzy ovládání počítače hlasem pro handicapované.

Kouzelná přání z.s.

Dar na delfínoterapii pro desetiletého Patrika, který trpí nejtěžší formou autismu a mentální retardace, epilepsií, tikovou poruchou a poruchou spánku a příjmu podpory.

Pomocné tlapky o.p.s.

Peněžitý dar na výchovu a výcvik psů pro tělesně postižené, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i pro nevidomé lidi.

Sona Sól

Finanční příspěvek na výuku irských tanců.

Klub cystické fibrózy

Finanční příspěvek na pomůcky jako jsou inhalační přístroje, fyzioterapeu-tické pomůcky a léky, taktéž i sociální poradenství.